© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vargonai

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai (Pranciškonų) bažnyčios vargonai

Apie 1680 m. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios Pranciškonų Kankinių koplyčios vargonus pastatė nežinomas Mažosios Lietuvos arba Kuršo meistras. Vargonų liekanos buvo rastos Gintališkės bažnyčioje (nuotrauka dešinėje). 2004 metais šiuos vargonus restauravo ir Kretingoje pastatė Vilniaus vargonų dirbtuvė. Iš autentiško instrumento išliko registro Trompet pėdos, vienas Principalo bei keletas medinių vamzdžių, oro skirstymo dėžė bei mechanika. Tai seniausi veikiantys vargonai Lietuvoje, taip pat vieni iš nedaugelio vargonų Lietuvoje su trumpąja oktava.

Bendra charakteristika

~1680 m., anonimas 1 man. / 8 reg. Traktūra mechaninė Derinimas - gis’ ~440 Hz

Dispozicija

Bosas (C, D, E, F, G, A - h) Principal 4’ Flet Major 8’ Octava 2’ Flet Minor 4’ Tertia 1 3/5’ Mixtura Trompete 8’
Diskantas (c¹-c³) Principal 4’ Flet Major 8’ Octava 2’ Unda Maris 8’ Flet Minor 4’ Tertia 1 3/5’ Mixtura Trompete 8’
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč.

Mergelei Marijai (Pranciškonų) bažnyčios

vargonai

Apie 1680 m. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios Pranciškonų Kankinių koplyčios vargonus pastatė nežinomas Mažosios Lietuvos arba Kuršo meistras. Vargonų liekanos buvo rastos Gintališkės bažnyčioje (nuotrauka dešinėje). 2004 metais šiuos vargonus restauravo ir Kretingoje pastatė Vilniaus vargonų dirbtuvė. Iš autentiško instrumento išliko registro Trompet pėdos, vienas Principalo bei keletas medinių vamzdžių, oro skirstymo dėžė bei mechanika. Tai seniausi veikiantys vargonai Lietuvoje, taip pat vieni iš nedaugelio vargonų Lietuvoje su trumpąja oktava.

Bendra charakteristika

~1680 m., anonimas 1 man. / 8 reg. Traktūra mechaninė Derinimas - gis’ ~440 Hz

Dispozicija

Bosas (C, D, E, F, G, A - h) Principal 4’ Flet Major 8’ Octava 2’ Flet Minor 4’ Tertia 1 3/5’ Mixtura Trompete 8’ Diskantas (c¹-c³) Principal 4’ Flet Major 8’ Octava 2’ Unda Maris 8’ Flet Minor 4’ Tertia 1 3/5’ Mixtura Trompete 8’