© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vargonai

Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonai

Ilguvos bažnyčioje šiandien stovi XIX a. viduriu datuojami vargonai. Žinių apie šio instrumento meistrus nerasta, tačiau sprendžiant iš instrumento kokybės galima teigti, kad tai - vietinių vargondirbystės amatą pramokusių meistrų kūrinys.

Bendra charakteristika

XIX a. vid., anonimas 1 man. / 10 reg. Traktūra mechaninė

Dispozicija

Manualas (C-f³) Principal 4’ Flauto major 8’ Gamba 8’ Flauto 8’ * Flauto 4’ * Quinta 3’ Flauto minor 4’ Octava 2’ Sedecima 1’ Mixtura Akustinis būgnas (neveikia) * - spėjami registrų pavadinimai
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios

vargonai

Ilguvos bažnyčioje šiandien stovi XIX a. viduriu datuojami vargonai. Žinių apie šio instrumento meistrus nerasta, tačiau sprendžiant iš instrumento kokybės galima teigti, kad tai - vietinių vargondirbystės amatą pramokusių meistrų kūrinys.

Bendra charakteristika

XIX a. vid., anonimas 1 man. / 10 reg. Traktūra mechaninė

Dispozicija

Manualas (C-f³) Principal 4’ Flauto major 8’ Gamba 8’ Flauto 8’ * Flauto 4’ * Quinta 3’ Flauto minor 4’ Octava 2’ Sedecima 1’ Mixtura Akustinis būgnas (neveikia) * - spėjami registrų pavadinimai