© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vargonai

Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios vargonai

1908 m. Karaliaučiaus meistras Brunas Goebelis Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje buvo pastatęs 16 registrų vargonus. Per II pasaulinį karą vargonai neišliko. Apie 1955-uosius į Tauragę buvo perkelti Wacławo Biernackio vargonai iš Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčios.

Bendra charakteristika

XX a. pr., Wacław Biernacki 2 man. / ped. / 16 reg. Traktūra pneumatinė, perdaryta į elektrinę

Dispozicija

I Manualas (C-g³) Bordun 16’ Pryncypal 8’ Hohlflet 8’ Salicet 8’ Gamba 8’ Oktava 4’ Cornet 3-4 fach Oboj 8’
II Manualas (C-g³) Aeoline 8’ Angelica 8 Vox humana 8’ Amabilis 8’ Trawerso 4’
Pedalai (C-d¹) Pryncypal bass 16’ Harmonica bass 16’ Subbass 16’
Sankabos Manual Cop.; Pedal Cop I; Pedal Cop. II Super octav Cop. I; Super oktav pedal Sub oktav Cop. II/I Kombinacijos P; F; T; Cresc. Tremolo Ausschalt Aut. ped.
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios vargonai

1908 m. Karaliaučiaus meistras Brunas Goebelis Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje buvo pastatęs 16 registrų vargonus. Per II pasaulinį karą vargonai neišliko. Apie 1955-uosius į Tauragę buvo perkelti Wacławo Biernackio vargonai iš Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčios.

Bendra charakteristika

XX a. pr., Wacław Biernacki 2 man. / ped. / 16 reg. Traktūra pneumatinė, perdaryta į elektrinę

Dispozicija

I Manualas (C-g³) Bordun 16’ Pryncypal 8’ Hohlflet 8’ Salicet 8’ Gamba 8’ Oktava 4’ Cornet 3-4 fach Oboj 8’ II Manualas (C-g³) Aeoline 8’ Angelica 8 Vox humana 8’ Amabilis 8’ Trawerso 4’ Pedalai (C-d¹) Pryncypal bass 16’ Harmonica bass 16’ Subbass 16’ Sankabos Manual Cop.; Pedal Cop I; Pedal Cop. II Super octav Cop. I; Super oktav pedal Sub oktav Cop. II/I Kombinacijos P; F; T; Cresc. Tremolo Ausschalt Aut. ped.