Renginiai

“Lietuvos bažnyčių vargonai techniškai dažnai nėra tobuli, bet į juos įdėta daug statytojų širdies ir meistrystės pastangų. Grojimas tokiais vargonais atlikėjui gal ir neatneš laurų, kuriuos atneša virtuoziškai atliktas kūrinys, bet suteiks laimę atskleidžiant vargonų dvasią - juk vargonai yra daugiau negu tik muzikos instrumentas, jie turi savo sielą.” Bernardas Vasiliauskas

Vargonų vasara®

Tarptautinis vargonų muzikos festivalis, vykstantis nuo 2002 metų Kuršių nerijoje. Dalyvavo vargonų virtuozai iš Austrijos, Belgijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Italijos, Japonijos, Latvijos, Lenkijos, Lichtenšteino, Lietuvos, Norvegijos, Pietų Korėjos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos. Projekto iniciatorius ir vadovas - dr. Balys Vaitkus. Informacija ruošiama.

Gaudžia istoriniai vargonai

Vargonų ir kamerinės muzikos koncertų ciklas vyksta nuo 2004 metų bažnyčiose, kuriose yra išlikę patenkinamos būklės istoriniai (XVII - XX a. pr.) vargonai. Renginys skirtas Lietuvos vargonų paveldo populiarinimui. Ciklo koncertai buvo surengti daugiau nei penkiasdešimties vietovių katedrose, bazilikose ir bažnyčiose. Projekto iniciatorius ir vadovas - dr. Balys Vaitkus.   Išsamiau

Vargonų vasaros akademija

Tarptautiniai aukštojo meistriškumo kursai profesionaliems vargonininkams, rengiami nuo 2005 metų. Vyko Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus rotušėje, Bažnytinio paveldo muziejuje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos J.Karoso salėje ir Marijampolės bazilikoje. Meistriškumo pamokas “Vargonų vasaros akademijoje” surengė vargonų pasaulio korifėjai: Almut Rössler, Guy Bovet, Ludgeris Lohmannas, Martinas Sanderis, Lorenzo Ghielmi, Hans-Ola Ericssonas ir kiti. Projekto iniciatorius ir vadovas - dr. Balys Vaitkus.   Išsamiau

Jono Žuko vargonininkų konkursas

Organizuojamas kas dvejus metus siekiant įamžinti žymaus išeivijos vargonininko Jono Žuko (1907-2004) atminimą. Jauniesiems vargonininkams skirti konkursai vyksta nuo 2006-ųjų, juose varžosi vargonininkai iki 28 metų. 2014-aisiais pirmą kartą buvo surengtas konkursas bažnyčių vargonininkams ir chorų vadovams. J.Žuko konkursų laureatais yra tapę: Vaidas Alaunė, Indrė Gerikaitė, Karolina Juodelytė, Rimvydas Mitkus, Vilimas Norkūnas, Povilas Padleckis, Agnė Petruškevičiūtė, Mona Roždestvenskytė ir kiti. Projekto iniciatorius ir vadovas - dr. Balys Vaitkus.   Išsamiau

Vargonai internete

2005 m. spalio 23 d. startavo “Naujojo vargonų forumo” administruojama interneto svetainė www.vargonai.lt - pirmasis tiek išsamus vargonų srities darbas Lietuvoje. Svetainę savo serveryje priglaudė  http://www.mch.mii.lt (Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute). Ačiū jiems! Svetainėje www.vargonai.lt siekiame aprėpti įvairius vargonų meno aspektus: čia galima rasti žinių tiek apie naujausius, tiek ir apie saugotinus - istorinius - Lietuvos vargonus, profesionalių vargonininkų biografijas ir kūrybinę veiklą, Lietuvos vargonų meistrų darbus ir, be abejo, “Naujojo vargonų forumo” rengiamų seminarų, festivalių bei koncertų retrospektyvą. Besidomintieji ras svetainėje nuorodų skyrelį. Jame - istorinės apžvalgos, įvairios publikacijos vargonų temomis, informacija apie Lietuvoje išleistą vargoninę literatūrą, kompaktines plokšteles ir kt. Jaunųjų vargonininkų patogumui čia surinkti duomenys apie Vakarų Europos aukštąsias mokyklas, pasaulyje vykstančius vargonininkų konkursus bei meistriškumo kursus.

Organizacinė veikla 

Viešoji įstaiga “Naujasis vargonų forumas” yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2001 m. spalio 26 d. Vilniuje ir veikianti profesionaliosios vargonų kultūros srityje. Šiuo metu organizuojame keturis tęstinius renginius, skirtus koncertinei ir edukacinei vargonininkų veiklai:
www.vargonai.lt
Įgyvendindami projektus bendradarbiaujame su Lietuvos miestų savivaldybėmis, parapijomis, paramos fondais, visuomeninėmis organizacijomis, užsienio šalių ambasadomis ir kultūros centrais, Bažnytinio paveldo muziejumi, LDK Valdovų rūmais, Vilniaus rotuše, Lietuvos nacionaline filharmonija ir kt. Projektų vadovas - dr. Balys Vaitkus.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Neringos savivaldybė
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Renginiai

“Lietuvos bažnyčių vargonai techniškai dažnai nėra tobuli, bet į juos įdėta daug statytojų širdies ir meistrystės pastangų. Grojimas tokiais vargonais atlikėjui gal ir neatneš laurų, kuriuos atneša virtuoziškai atliktas kūrinys, bet suteiks laimę atskleidžiant vargonų dvasią - juk vargonai yra daugiau negu tik muzikos instrumentas, jie turi savo sielą.” Bernardas Vasiliauskas

Vargonų vasara®

Tarptautinis vargonų muzikos festivalis, vykstantis nuo 2002 metų Kuršių nerijoje. Dalyvavo vargonų virtuozai iš Austrijos, Belgijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Italijos, Japonijos, Latvijos, Lenkijos, Lichtenšteino, Lietuvos, Norvegijos, Pietų Korėjos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos. Projekto iniciatorius ir vadovas - dr. Balys Vaitkus. Informacija ruošiama.

Gaudžia istoriniai vargonai

Vargonų ir kamerinės muzikos koncertų ciklas vyksta nuo 2004 metų bažnyčiose, kuriose yra išlikę patenkinamos būklės istoriniai (XVII - XX a. pr.) vargonai. Renginys skirtas Lietuvos vargonų paveldo populiarinimui. Ciklo koncertai buvo surengti daugiau nei penkiasdešimties vietovių katedrose, bazilikose ir bažnyčiose. Projekto iniciatorius ir vadovas - dr. Balys Vaitkus.   Išsamiau

Vargonų vasaros akademija

Tarptautiniai aukštojo meistriškumo kursai profesionaliems vargonininkams, rengiami nuo 2005 metų. Vyko Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus rotušėje, Bažnytinio paveldo muziejuje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos J.Karoso salėje ir Marijampolės bazilikoje. Meistriškumo pamokas “Vargonų vasaros akademijoje” surengė vargonų pasaulio korifėjai: Almut Rössler, Guy Bovet, Ludgeris Lohmannas, Martinas Sanderis, Lorenzo Ghielmi, Hans-Ola Ericssonas ir kiti. Projekto iniciatorius ir vadovas - dr. Balys Vaitkus.    Išsamiau

Jono Žuko vargonininkų konkursas

Organizuojamas kas dvejus metus siekiant įamžinti žymaus išeivijos vargonininko Jono Žuko (1907-2004) atminimą. Jauniesiems vargonininkams skirti konkursai vyksta nuo 2006-ųjų, juose varžosi vargonininkai iki 28 metų. 2014-aisiais pirmą kartą buvo surengtas konkursas bažnyčių vargonininkams ir chorų vadovams. J.Žuko konkursų laureatais yra tapę: Vaidas Alaunė, Indrė Gerikaitė, Karolina Juodelytė, Rimvydas Mitkus, Vilimas Norkūnas, Povilas Padleckis, Agnė Petruškevičiūtė, Mona Roždestvenskytė ir kiti. Projekto iniciatorius ir vadovas - dr. Balys Vaitkus.    Išsamiau

Vargonai internete

2005 m. spalio 23 d. startavo “Naujojo vargonų forumo” administruojama interneto svetainė www.vargonai.lt - pirmasis tiek išsamus vargonų srities darbas Lietuvoje. Svetainę savo serveryje priglaudė  http://www.mch.mii.lt (Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute). Ačiū jiems! Svetainėje www.vargonai.lt siekiame aprėpti įvairius vargonų meno aspektus: čia galima rasti žinių tiek apie naujausius, tiek ir apie saugotinus - istorinius - Lietuvos vargonus, profesionalių vargonininkų biografijas ir kūrybinę veiklą, Lietuvos vargonų meistrų darbus ir, be abejo, “Naujojo vargonų forumo” rengiamų seminarų, festivalių bei koncertų retrospektyvą. Besidomintieji ras svetainėje nuorodų skyrelį. Jame - istorinės apžvalgos, įvairios publikacijos vargonų temomis, informacija apie Lietuvoje išleistą vargoninę literatūrą, kompaktines plokšteles ir kt. Jaunųjų vargonininkų patogumui čia surinkti duomenys apie Vakarų Europos aukštąsias mokyklas, pasaulyje vykstančius vargonininkų konkursus bei meistriškumo kursus.
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Organizacinė veikla 

Viešoji įstaiga “Naujasis vargonų forumas” yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2001 m. spalio 26 d. Vilniuje ir veikianti profesionaliosios vargonų kultūros srityje. Šiuo metu organizuojame keturis tęstinius renginius, skirtus koncertinei ir edukacinei vargonininkų veiklai:
www.vargonai.lt
Įgyvendindami projektus bendradarbiaujame su Lietuvos miestų savivaldybėmis, parapijomis, paramos fondais, visuomeninėmis organizacijomis, užsienio šalių ambasadomis ir kultūros centrais, Bažnytinio paveldo muziejumi, LDK Valdovų rūmais, Vilniaus rotuše, Lietuvos nacionaline filharmonija ir kt. Projektų vadovas - dr. Balys Vaitkus.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Neringos savivaldybė