© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vargonai

Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios vargonai

2013 m. rugpjūčio 8 d. Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje kilo gaisras: medinė bažnyčia sudegė visiškai, tarp gaisro sunaikintų kultūros vertybių buvo ir bažnyčios vargonai (~1802). Naujos bažnyčios statybos pradėtos 2016-aisiais, naujoji bažnyčia buvo konsekruota 2018 m. 2019 m. mecenato Arvydo Paukščio lėšomis vokiečių firma “Oberlinger-Orgelbau” Balbieriškio bažnyčioje pastatė naujus vargonus. Vargonų inauguracijos koncertas įvyko 2019 m. balandžio mėn.

Bendra charakteristika

2019 m., Oberlinger-Orgel, op. 2070 2 man. / ped. / 13 reg. Traktūra mechaninė

Dispozicija

I Manualas (C-g³) Principal 8' Gedackt 8' Octave 4' Superoctave 2' Mixtur 2-3 fach
II Manualas (C-g³) Rohrflöte 8' Gedackt 4' Flöte 2' Sesquialter 1-2 fach Trompete 8' Tremulant
Pedalai (C-f¹) Subbass 16' Gedacktbass 8' Flötbass 4'
Sankabos I/Ped II/Ped Manualų sankaba mechaninė, patraukiant II manualą link I-ojo
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos

Rožančinės bažnyčios vargonai

2013 m. rugpjūčio 8 d. Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje kilo gaisras: medinė bažnyčia sudegė visiškai, tarp gaisro sunaikintų kultūros vertybių buvo ir bažnyčios vargonai (~1802). Naujos bažnyčios statybos pradėtos 2016-aisiais, naujoji bažnyčia buvo konsekruota 2018 m. 2019 m. mecenato Arvydo Paukščio lėšomisvokiečių firma “Oberlinger- Orgelbau” Balbieriškio bažnyčioje pastatė naujus vargonus. Vargonų inauguracijos koncertas įvyko 2019 m. balandžio mėn.

Bendra charakteristika

2019 m., Oberlinger-Orgel, op. 2070 2 man. / ped. / 13 reg. Traktūra mechaninė

Dispozicija

I Manualas (C-g³) Principal 8' Gedackt 8' Octave 4' Superoctave 2' Mixtur 2-3 fach II Manualas (C-g³) Rohrflöte 8' Gedackt 4' Flöte 2' Sesquialter 1-2 fach Trompete 8' Tremulant Pedalai (C-f¹) Subbass 16' Gedacktbass 8' Flötbass 4' Sankabos I/Ped II/Ped Manualų sankaba mechaninė, patraukiant II manualą link I-ojo