© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vargonai

Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vargonai

1774 m. Vilniaus meistro Paul Zelle sukurti vargonai turėjo vieną manualą su trumpąja oktava. 1805 m. vargonus iš pagrindų perstatė nežinomas meistras, kuris panaudojo senojo instrumento vamzdžius. Bažnyčios dokumentuose minimi ir vėlesni vargonų remontai (perstatymai), vykę 1824, 1873 ir 1936 metais. 2009 metais vargonus restauravo Marijampolės vargonų dirbtuvė.

Bendra charakteristika

1774 m., Paul Zelle / 1805 m., anonimas 1 man. / 11 reg. Traktūra mechaninė Derinimas - gis’ ~440 Hz

Dispozicija

Manualas (C-e³) Principal * 4’ Flauto major * 8’ Jula * 4’ Undamaris * 4’ Quinte * 3’ Flauto minor * 4’ Octava * 2’ Walflet 2’ (2009 m.) Tertia 1 3/5’ (2009 m.) Sedecima 1’ (2009 m.) Mixtura * 2f. Trompet 8’ (1936 m.) Akustinis būgnas (Pauke) Žvaigždiniai varpeliai (Cymbelstern) * - autentiški vamzdžiai
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į

dangų bažnyčios vargonai

1774 m. Vilniaus meistro Paul Zelle sukurti vargonai turėjo vieną manualą su trumpąja oktava. 1805 m. vargonus iš pagrindų perstatė nežinomas meistras, kuris panaudojo senojo instrumento vamzdžius. Bažnyčios dokumentuose minimi ir vėlesni vargonų remontai (perstatymai), vykę 1824, 1873 ir 1936 metais. 2009 metais vargonus restauravo Marijampolės vargonų dirbtuvė.

Bendra charakteristika

1774 m., Paul Zelle / 1805 m., anonimas 1 man. / 11 reg. Traktūra mechaninė Derinimas - gis’ ~440 Hz

Dispozicija

Manualas (C-e³) Principal * 4’ Flauto major * 8’ Jula * 4’ Undamaris * 4’ Quinte * 3’ Flauto minor * 4’ Octava * 2’ Walflet 2’ (2009 m.) Tertia 1 3/5’ (2009 m.) Sedecima 1’ (2009 m.) Mixtura * 2f. Trompet 8’ (1936 m.) Akustinis būgnas (Pauke) Žvaigždiniai varpeliai (Cymbelstern) * - autentiški vamzdžiai