© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vargonai

Vilniaus Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčios vargonai

Yra išlikusių duomenų, kad Vilniaus Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčioje būta 1740 metais meistro Jozefo Olszynskio statytų 8 balsų vargonų. Šie vargonai neišliko. Dabartinius bažnyčios vargonus XIX a. pabaigoje pastatė nežinomas meistras. 1988 metais vargonus perstatė Vilniaus vargonų dirbtuvė. Iš senojo instrumento išliko oro skirstymo dėžė, traktūra, klaviatūra, mediniai vamzdžiai.

Bendra charakteristika

XIX a. pab., anonimas / 1988 m., Vilniaus vargonų dirbtuvė 1 man. / ped. / 11 reg. Traktūra mechaninė

Dispozicija

Manualas (C-f³) Bordun 16’ Principal 8’ Hohlflöte 8’ Gedackt 8’ Octava 4’ Rohrflöte 4’ Superoctava 2’ Nassat 2 2/3’ Mixtura 2-4 f.
Pedalai (C-d¹) Subbass 16’ Flautbass 8’
Sankabos Man./Ped. Octavkop
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vilniaus Šv. Kryžiaus (Bonifratrų)

bažnyčios vargonai

Yra išlikusių duomenų, kad Vilniaus Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčioje būta 1740 metais meistro Jozefo Olszynskio statytų 8 balsų vargonų. Šie vargonai neišliko. Dabartinius bažnyčios vargonus XIX a. pabaigoje pastatė nežinomas meistras. 1988 metais vargonus perstatė Vilniaus vargonų dirbtuvė. Iš senojo instrumento išliko oro skirstymo dėžė, traktūra, klaviatūra, mediniai vamzdžiai.

Bendra charakteristika

XIX a. pab., anonimas / 1988 m., Vilniaus vargonų dirbtuvė 1 man. / ped. / 11 reg. Traktūra mechaninė

Dispozicija

Manualas (C-f³) Bordun 16’ Principal 8’ Hohlflöte 8’ Gedackt 8’ Octava 4’ Rohrflöte 4’ Superoctava 2’ Nassat 2 2/3’ Mixtura 2-4 f. Pedalai (C-d¹) Subbass 16’ Flautbass 8’ Sankabos Man./Ped.; Octavkop