© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama
www.vargonai.lt

Kursų sąlygos

Bendrosios nuostatos

1. IX-oji tarptautinė “Vargonų vasaros akademija” vyks 2017 m. rugpjūčio 27 - 31 dienomis Vilniuje. 2. Kursus ves Amsterdamo konservatorijos vargonų profesorius Pieter van Dijk. 3. Kursuose galima dalyvauti aktyviai arba tampant kursų stebėtojais. Abiem atvejais išankstinė registracija būtina: į kursų užsiėmimus dalyviai ir stebėtojai bus įleidžiami tik pagal “Naujojo vargonų forumo” pateiktą ir LNF bei LDK Valdovų rūmų administracijų patvirtintus sąrašus. 4. Kursų metu bus nagrinėjami J.P.Sweelincko, S.Scheidto, H.Scheidemanno, M.Weckmanno, F.Tunderio, N.Bruhnso, D.Buxtehude’s ir J.S.Bacho fantazijos, tokatos, preliudai ir fugos, choralinės fantazijos ir kt. kūriniai. 5. Registracijos formos pateikimo terminas - 2017 m. rugpjūčio 1 d. Pavėluotai atsiųstos registracijos formos nebus priimtos. 6. Kelione į Vilnių ir atgal, taip pat nakvyne Vilniuje rūpinasi patys kursų dalyviai. 7. Informacija apie kursus teikiama telefonais +370 611 60151 ir +370 682 59102 bei elektroniniu paštu vargonai.nvf@gmail.com.

Aktyvūs kursų dalyviai

1. Aktyvių kursų dalyvių prašome užpildyti elektroninę registracijos formą ir išsiųsti ją iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. 2. Kursų registracijos mokestis aktyviems dalyviams (Lietuvos vargonininkams) - 30 €. 3. Mokestį iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. prašome pervesti į VšĮ “Naujasis vargonų forumas” sąskaitą SEB banke LT70 7044 0600 0156 7910 (pavedime nurodykite mokėjimo paskirtį - “Kursai”). 4. Aktyviems kursų dalyviams bus išduoti pažymėjimai apie dalyvavimą kursuose, pasirašyti kursų profesoriaus. 5. Neatvykusiems į kursus sumokėtas mokestis nebus grąžintas.

Kursų stebėtojai

1. Kursų stebėtojų prašome apie apsisprendimą stebėti kursų užsiėmimus informuoti iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. elektroniniu paštu vargonai.nvf@gmail.com. Primename, kad į Filharmonijos salę ir LDK Valdovų rūmus kursų dalyviai ir stebėtojai bus įleidžiami tik pagal organizatorių patvirtintą sąrašą. 2. Kursų kaina stebėtojams: viena diena - 5 €, visi kursai - 10 €. 3. Stebėtojų prašome kursų mokestį sumokėti atvykus.

Vargonų vasaros

akademija

© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama
www.vargonai.lt

Kursų sąlygos

Bendrosios nuostatos

1. IX-oji tarptautinė “Vargonų vasaros akademija” vyks 2017 m. rugpjūčio 27 - 31 dienomis Vilniuje. 2. Kursus ves Amsterdamo konservatorijos vargonų profesorius Pieter van Dijk. 3. Kursuose galima dalyvauti aktyviai arba tampant kursų stebėtojais. Abiem atvejais išankstinė registracija būtina: į kursų užsiėmimus dalyviai ir stebėtojai bus įleidžiami tik pagal “Naujojo vargonų forumo” pateiktą ir LNF bei LDK Valdovų rūmų administracijų patvirtintus sąrašus. 4. Kursų metu bus nagrinėjami J.P.Sweelincko, S.Scheidto, H.Scheidemanno, M.Weckmanno, F.Tunderio, N.Bruhnso, D.Buxtehude’s ir J.S.Bacho fantazijos, tokatos, preliudai ir fugos, choralinės fantazijos ir kt. kūriniai. 5. Registracijos formos pateikimo terminas - 2017 m. rugpjūčio 1 d. Pavėluotai atsiųstos registracijos formos nebus priimtos. 6. Kelione į Vilnių ir atgal, taip pat nakvyne Vilniuje rūpinasi patys kursų dalyviai. 7. Informacija apie kursus teikiama telefonais +370 611 60151 ir +370 682 59102 bei elektroniniu paštu vargonai.nvf@gmail.com.

Aktyvūs kursų dalyviai

1. Aktyvių kursų dalyvių prašome užpildyti elektroninę registracijos formą ir išsiųsti ją iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. 2. Kursų registracijos mokestis aktyviems dalyviams (Lietuvos vargonininkams) - 30 €. 3. Mokestį iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. prašome pervesti į VšĮ “Naujasis vargonų forumas” sąskaitą SEB banke LT70 7044 0600 0156 7910 (pavedime nurodykite mokėjimo paskirtį - “Kursai”). 4. Aktyviems kursų dalyviams bus išduoti pažymėjimai apie dalyvavimą kursuose, pasirašyti kursų profesoriaus. 5. Neatvykusiems į kursus sumokėtas mokestis nebus grąžintas.

Kursų stebėtojai

1. Kursų stebėtojų prašome apie apsisprendimą stebėti kursų užsiėmimus informuoti iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. elektroniniu paštu vargonai.nvf@gmail.com. Primename, kad į Filharmonijos salę ir LDK Valdovų rūmus kursų dalyviai ir stebėtojai bus įleidžiami tik pagal organizatorių patvirtintą sąrašą. 2. Kursų kaina stebėtojams: viena diena - 5 €, visi kursai - 10 €. 3. Stebėtojų prašome kursų mokestį sumokėti atvykus.

Vargonų vasaros akademija